جن

اکثرا جن را چنین توصیف میکنند قد کوتاه دارای دم سم و پشمالو با چشمانی عمودی برعکس انسان و کلا جن 5 صنف است :

1_ باد رد هوا 2_مار .3_ عقرب.4_ حشرات . 5_به شکل انسان

 چیزی که جن ها را قدرتمند جلوه میدهد ناپیدا بودن اونست  و اینکه قدرت طی ارض دارند  یعنی در یک لحظه از یک مکان به مکان دیگه میروند  و البته تمامی جن ها قادر به انجام کارهای بزرگ نیستن فقط جن هایی که قدرت کامل دارند قادرذ به انجام کارهای بزرگن

 فعالیت مکانی و زمانی جن ها: در زیر زمین های مخروبه  و جاهای متروک و قدیمی در شبها به جشن و بازی میپردازند  و جاهایی که فلز د هوا در آن شدت جریان دارند حضور انها خیلی کم است.

 غذای آنها باقی مانده غذای آدمی است و مغز استخوان دوست دارند

 دین و مذهب آنها : دو دسته اند مومن و صالح و دسته دیگر کافر و شرور  که دسته صالح آنها دارای دین و مذهب و دسته دیگر  که دوست دارن اذیت و آزار برسونن

 جن زدگی و جن گیری: جن زدگی یک بیماری روحی روانی است  که بر اثر لمس ابلیس بوجود میاید  که معمولا بر اثر آزارهای ناخواسته که در حق  آنها توسط انسان بوجود میاید مثلا چله نشینهای اشتباه و ناقص و گفتن ذکرهای مخصوص جن زدگی را در قدیم ناشی از ورود  یک روح شیطانی در کالبد یک انسان میدانستند و اشخاصی بوده که به آنها جن گیر میگفته اند که این اشخاص با فنون مخصوص که از اجداد خود فرا گرفته بودند به خارج کردن اون روح شیطانی یا جن میپرداختدند .

 همینطور که میدانیم  در واتیکان رشته جدیدی به نام جن گیری بوجود آمده و کشیشان رو تعلیم میدهند

پناه بردن به جن :در اعراب  قدیم رسم بوده که هرگاه در مسافرت در شب به بیابانی میرسیدند از بیم اشرار طایفه جن به عزیز آن بیابان  که مهتر طایفه جن بود پناه میبردند  بدین صورت که فریاد میزدند ای عزیز این وادی به تو پناه میبریم از شر سفیهان قومت .

 وادی الجن: در مکه و طائف که گروه زیادی از  جنیان در آنجا با پیامبر اسلام بیعت کرده و مسلمان شدند .

 تسخیرات: جن ها میتوانند در کارها به انسان کمک کنند  خبر از جایی از نظر زمان و مکان یا باطل کردن طلسم  و موما تسخیر جن بسیار خطرناک است 

 آنها نیز مانند انسان دارای  دو جنس مذکر و مونث هستند و صاحب فرزند میشوند . و مرگ همتانند  انسان در کمین اوست  و دلیل ترس انسان از اینم موجود نامرئی بودن ان است .و این موجودات مثل انسانن عاشق میشوند (وفای انها بیشتر است) و حتی عاشق انسان نیز میشوند

بنا به باورها: این موجودات قابلیت  تغییر چهره و مخفی شدن را دارند  از اجسام مرده مثل آهن  نمیتوانند رد بشن  برای همین در مکانهای قدیمی  دیده میشوند و حتی گفته میشود غول چراغ جادو افسانه نیست   و از کلمه الله و یا هو وحشت دراند .ارتباط با انها میتواند عواقب خطرناکی در پی داشته باشد  چون به استناد قرآن این مخلوقات قابلیت دیدن برخی مسایل را دراند و فردی که با آنها در ارتباط باشد به همین دلیل از خداوند دور میشوند جدا از انتظارهای فردی که دارند. این موجودات تا حدی میتوانند آینده را ببینند  و بعضی واقع که خطری متوجه فرد است با دست گذاشتن روی گلوی فرد باعث عطسه شخص میشوند  که در باورها همان صبر است. علاقه بسیار زیادی به درخت نارنج دارند  بعد زمانی انها بیشتر از مکان است و سن انها بسیار زیاد است . و در باور برخی افراد  دیو تنها در شب .تاریکی .  تنهایی . و در محلهایی مثل گرمابه ها . آب انبارهای قدیمی . ویرانه ها یافت میشود . در عامه جن به صورت انسان بوده  با این تفاوت سم دارد  مژه هایی دراز متفاوت با ادمی و رنگ او بور است .  همزمان با زاده شدن نوزاد آدمکی یک نوزاد جن یا همزاد متولد میشود  که شبیه او ولی لاغر و سیاه  و زشتن است . گفته میشود شب هنگام  کسی آب جوش روی زمین میریزد بسم اله نگوید ممکن است بچه انها را اذیت کند به همین دلیل انها بچه ادمی را میربایند و نزاد خود را جای او مینهند . به باور های دیگه به زبان آوردن نام انها شگون نیست و ممکن است انها را حاضر کند  برای دلخوش جن ها هم که شده انها را از مابهتران گفته میشود روزهای  یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه  انها  به لباس  و صورت آدمیزاد درمیا یند. در این روزها نباید به دیدن  مریض رفت زیرا چه بسا انها به شکل یکی از دوستان یا بستگان در میاورند و به دیدن بیمار میروند و به او آسیب میرساندند.  انها مانند ادمیان به جشن و سرور  و شادمانی و گاهی به عزاداری میپردازند این مراسم بیشتر در حمامهای عمومی و شب هنگام برگزار میشود کسی که شب هنگام به حمام برود و دائم بسم الله نگوید به سراغ او میرود . اگر ادمی  در تاریکی به حمام برود و بی احتیاطی کند و انجا بخوابد به سراغش میروند وابتدا با محبت با وی نزدیک میشنوند اما اگر به پاهای سم دارشان نگاه کند و  انها را بشناسد شروع با اذیت و ازارش میکنند. انها اهل رقص و موسیقی و اوازند و اگر کسی را بین خود ببیند انقدر ان را میرقصانند تا دیوانه شود . .هنگام صبح جنیان ناپدید میشوند  اما هنگام روز کسی در حمام آب بخورد و دست چپ خود را روی سرش نگذارد جن به بدن او وارد شده و غشی و دیوانه میشود . اگر از کسی نیکی ببینند صد برابر به او نیکی میکنند .مثلا اگر پزشکی شب هنگام  کودکی را از مرگ برهاند یا زخمی یا بیماری ازشان را نجات دهد  و این کار در بیابان و در تاریکی انجام بگیرد و جنیان را مداوا کند به او مال و خوشبختی میرسانند  

 جن در اسلام : ادبیات  اسلامی و احادیث و متقاعدات  عامه مسلمانان با استناد به آیات قرآنی پیوسته نقش مهمی برای جنیان در زندگی روزمره مسلمانان قائل شده اند  مولفین اسلامی به دفعات از ازدواج آدمییان  با جنیان سخن گفته اند و کسانی از افراد سرشناس زاده مشترک انها دانسته اند. 

 

نوشته شده توسط همراز در |  لینک ثابت   •